Welkom op de Dancelot website! Hieronder vind je het laatste nieuws en aankondigingen. Via de navigatiestructuur (links op PC-laptop-tablet en bovenaan bij smartphone) kan je heel gericht alle info vinden.
CORONA SCHAKELPLAN DANCELOT - februari 2021
De krokusvakantie zit erop. We starten terug vanaf maandag 22 februari met onze danslessen volgens de bestaande structuur en planning:
We behouden de werking die sinds 1/11/2020 van kracht is, dit samen met de goedkeuring van de Stad Brugge voor dansers t.e.m. 12 jaar. Concreet blijft dit betekenen dat alle lessen doorgaan in Dancelot voor dansers t.e.m. 12 jaar. Enkel Workout / Kracht en Lenigheid gaat volledig online door. De sessies Tricks & Turns worden uitgesteld tot gunstiger tijden om dit in de zaal in te halen. Voor alle dansers vanaf 13 jaar blijven we in code ROOD en gaan deze lessen dus voorlopig nog enkel online door (DANCELOT TV LIVE). Sinds 1/02/2021 zijn er bijkomende aanpassingen voor de groepen onder de 13 jaar.
Vanuit het Ministerieel Besluit van 1/11/2020 is vooropgesteld dat sporten indoor verboden is, behalve de eventuele uitzondering voor sportactiviteiten toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. Op basis van deze uitzonderingsmaatregel hebben wij ons plan van aanpak met voorzorgsmaatregelen ingediend. De Stad Brugge heeft hieraan GOEDKEURING gegeven op 5/11/2020 ! Concreet betekent dit dat dansers onder 13 jaar blijvend les kunnen krijgen in de danszalen in Dancelot. Dank u wel, Stad Brugge!
Dit betekent voor ons het volgende op dit moment:
- alle dansers onder de dertien jaar mogen hun dansles bijwonen in de zaal, dit evenwel onder de strikte maatregelen die we reeds sinds september toepassen in Dancelot. Concreet gaat dit over de groepen Kinderdans t.e.m. VI-VII. Sinds 1/02/2021 zijn deze groepen beperkt tot tien dansers. Concreet wil dit zeggen dat bepaalde groepen elke week kunnen blijven komen naar de danszaal (CODE GEEL), terwijl er ook bepaalde groepen worden gesplitst en alternerend les volgen (ene helft vanuit de zaal - terwijl de andere online de les meevolgt). De week erop wordt er dan gewisseld. (CODE ORANJE)
- er zijn enkele groepen (M+, Pointes, ...) met een gemengde leeftijdssamenstelling: voor deze wil dit zeggen dat de dansers <13 jaar in de danszaal aanwezig mogen zijn. Zij zullen als ‘assistentes’ fungeren bij de docente, terwijl het merendeel van de groep (vanaf 13 jaar) de les online van thuis uit dient te volgen. (CODE ORANJE)
- alle andere groepen hebben dansers vanaf 13 jaar en volgen integraal de les online van thuis uit. Voor deze dansers is het niet toegelaten om naar de danszaal te komen. (CODE ROOD)
Wat de interpretatie van 13 jaar betreft, heeft Minister Weyts verduidelijking gegeven omtrent de leeftijdsgrens van 13 jaar en indoor sporten:  Wie als 12-jarige gestart is aan het sportseizoen (= dansjaar 2020-2021) en 13 jaar wordt, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008. Dit betekent dus dat diegene die 13 jaar zijn, maar van geboortejaar 2008, dat je dansles mag blijven volgen indoor!
Alle verdere info hieromtrent met het aangepaste lessenrooster alsook de verdeling van de groepen is verstuurd aan onze dansers en ouders!
  We kiezen er dus ook resoluut voor om alle lessen online en LIVE uit te zenden (DANCELOT TV LIVE) in code GEEL, code ORANJE en code ROOD - dit vanzelfsprekend enkel toegankelijk voor de dansers van betreffende groep. In de danszalen in Dancelot hebben we een compact systeem in de hoek van de zaal van waaruit de les live wordt uitgezonden met professioneel beeld en geluid. Zelfs van thuis uit heb je het gevoel dat je mee in de danszaal staat.
Zo kan continuïteit worden geboden voor alle danslessen en bij elke dansgroep, dit in onzekere tijden. Met deze aanpak willen we tegemoet komen aan dansers (of ouders) die zich minder veilig zouden voelen of die genoodzaakt zijn om thuis te moeten blijven. We willen hiermee ook bereiken dat eenieder die zich (licht) ziek voelt (denk maar aan de verkoudheden in de herfst), dan ook thuis blijft en niet naar Dancelot komt. Op deze manier kan je dan ook steeds de lessen blijven volgen en je eigen dansgroep (online) vervoegen.
Het lessenrooster is ook aangepast volgens de danszaal waar de lessen doorgaan, dit is belangrijk voor je logincodes. 
Er werd reeds bijzonder veel gebruik gemaakt van onze LIVE lessen sinds september, dit zowel door tal van dansers die uit noodzaak even thuis moeten blijven (quarantaine, voorzorg, ziekte,...), door de alternerende groepen in code oranje en zelfs door dansers die in het buitenland vertoeven. Ook in CODE ROOD kunnen we met dit systeem volledig online lessen uitzenden naar iedereen die noodgedwongen thuis dient te blijven. We willen hierbij ook allen bedanken die deze voorzorgsmaatregelen in acht nemen en opteren om van thuis uit de les te volgen indien dit nodig is!
Meer info vind je onder DANCELOT TV.
Hierbij wat impressies:
PASMOMENTEN UNIFORM
Intussen zijn al heel veel dansers in nieuw uniform aanwezig zowel in de danszaal als online. We zijn heel blij met ons nieuw uniform en al deze mooie kleuren zijn een streling voor het oog.
Je kan op de volgende momenten langskomen in de ‘Dancelot Boutique’ voor een pasmoment:
zaterdag 6/02 tussen 14u en 17u
zaterdag 6/03 tussen 14u en 17u
Vanuit veiligheidsoogpunt kan enkel één volwassene aanwezig zijn (samen met zoon of dochter) én dit kan enkel op AFSPRAAK! Gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen en een moment af te spreken (Charlotte T 0485 422 798 – Michel T 0499 593 177 – info@dancelot.be). Gelieve dit te respecteren, we voorzien voor iedereen 15-20 minuten. Indien er bezoekers zonder afspraak opdagen, dan ontstaan wachtrijen. Dank daarvoor.
De grote Dancelot On Stage voorstelling ('FABRIEK Magique') die in de lente 2020 ging doorgaan, wordt omwille van coronabeperkingen verplaatst naar 25, 26 en 27 juni 2021 dit in de Stadsschouwburg van Brugge. Dit geeft ons de mogelijkheid om de reeds gemaakte choreografieën per groep te verschuiven en hebben we de tijd om dit ten gronde aan te leren. Nieuwe dansers bij Dancelot kunnen dan ook in dit verhaal meestappen. 
Zoals in onze interne communicatie aangegeven, gaan we er voluit voor om onze grote Dancelot On Stage ‘FABRIEK Magique’ te realiseren. We houden hierbij rekening met ALLE MOGELIJKE SCENARIO’S in deze coronatijden, met de mogelijkheid om daartussen te schakelen.
DANSKAMPEN ZOMER 2021
We voorzien in 2021 opnieuw twee danskampen in de zomer. We voorzien een danskamp 'MADAGASCAR' van 16 – 20 augustus 2021 (4 – 8 jaar) en een dans- en musicalkamp 'ALADDIN' van 23 – 27 augustus 2021 (6 – 12 jaar).

Inschrijven hiervoor was mogelijk vanaf 4 januari 2021 en dit via onze website onder 'STAGES & DANSKAMPEN'.
Intussen zijn beide kampen volzet. Je kan je wel nog op de wachtlijst registreren (via de inschrijving), indien er plaatsen vrijkomen dan contacteren we je onmiddellijk.
HOE MAAK JE EEN DOT IN DANCELOT !
Verzorgd haar is belangrijk in Dancelot, dit zowel in Klassiek Ballet (DOT) of Modern Jazz / Hedendaags (HOGE STAART of DOT)! Dit accentueert immers de lijnen van het lichaam. Om jullie wat op weg te helpen, hebben we hier een overzichtelijk filmpje waarin wordt uitgelegd hoe je de perfecte dot maakt. En dat is best niet zo moeilijk. Meer info vind je onder 'LESSEN > UNIFORM' :
Onder het bijkomende motto ‘beter een lockdown met goede wijn’ hebben we in het najaar 2020 onze jaarlijkse traditie voortgezet met een Dancelot Wijnverkoop dit ter ondersteuning van onze performance plannen in 2021! Eind vorig jaar hebben we samen met het geweldige wijnhuis Odilon uit Brugge weerom een bijzondere selectie van uitstekende en creatieve wijnen aangeboden, dit aan een heel aantrekkelijke en competitieve prijs.
Uitstekende wijntjes in huis hebben én hiermee Dancelot, de cultuursector én de locale economie ondersteunen. En alles werd aan huis geleverd. Deze wijnverkoop is afgesloten net voor de kerstvakantie!
Duizendmaal dank aan allen om ook in 2020 hier opnieuw een mooi succes van te maken!
Dancelot kwam op 12 en 13 september naar buiten met Dancelot PRELUDE, het toonmoment van onze wedstrijdchoreografieën. We hebben het cultuurseizoen in Brugge geopend met vier corona-proof voorstellingen en dit telkens in de Magdalenazaal (MaZ) in Brugge. 
Ondanks de corona-crisis hebben we een fantastisch voorjaar gehad, met zomaar 54 eerste prijzen! Deze prachtige Dancelot choreografieën schitterden zoals nooit tevoren op het podium! Dank voor jullie komst en om alle maatregelen na te leven!