In Dancelot bieden we een ruim aanbod aan in lessen die we bewust en afgewogen aanbieden per leeftijd of per leeftijdsgroep. Dit wil zeggen dat jongere dansers keuze hebben uit lessen die afgestemd zijn op hun lichamelijke en technische mogelijkheden die eigen zijn aan die bepaalde leeftijd op dat moment. Bij het verder opgroeien van de dansers wordt dit aanbod dan ook stelselmatig verbreed, waarbij dansers bijkomende techniek en kracht opbouwen en van daaruit heel bewust verder kunnen evolueren en bijkomende lessen kunnen volgen. We bieden een bewust groeitraject aan waarbij zowel recreatief tot heel intensief dansles kan worden gevolgd en dit volgens ieder zijn/haar ambitie en dit voor alle leeftijden. 
Dancelot zet heel bewust in op kwalitatieve dansgroepen (en niet op kwantitatieve dansgroepen). Zo werken we heel bewust steeds in kleine groepen, daar we op deze manier de kwaliteit hoog kunnen houden én individueel elke danser kunnen benaderen in zijn of haar persoonlijke groei. In Dancelot is het bovendien verplicht om minstens één les Klassiek Ballet te volgen vanaf 6 jaar (vanaf niveau Ballet II), want dit vormt dé basis (zowel naar techniek, houding, voorkomen,...) van waaruit andere dansstijlen zoals Modern (Moderne Dans, Modern Jazz, ...) of Hedendaags kunnen worden aangevat.
We werken met een heldere indeling per leeftijd:
- de allerkleinsten beginnen in Kinderdans (vanaf 4 jaar). Het jaar erop wordt dat Preklassiek waarin op een speelse manier de eerste beginselen van Ballet worden meegeven.
- Dan zijn er groepen met Romeinse cijfers (I t.e.m. VI). Deze komen telkens overeen met het leerjaar uit het basisonderwijs. Ballet II is aldus de leeftijdsgroep van het tweede leerjaar.
- de leeftijdsgroepen blijven per jaar ingedeeld t.e.m. het vierde leerjaar. Nadien worden deze samengenomen (V-VI), en tevens per twee jaar in het middelbaar (M1+M2, M3+M4,...)
- Het is evenwel mogelijk dat een danser in een hogere leeftijdsgroep wordt ingedeeld, als hij of zij daartoe het niveau en capaciteiten heeft.

- H+ staat voor intensieve en hoogstaande lessen voor dansers vanaf 18 jaar. De leeftijd hierin is onbeperkt, maar de inzet en toewijding in deze niveaugroepen is aldus bepalend.
- Er is een uitgebreid volwassenentraject met verschillende niveaugroepen, dit zowel voor Klassiek Ballet als voor Modern.
Vanaf Ballet II kunnen dansers naast hun balletles ook een les Modern volgen. Een les Ballet is steeds verplicht als basis vanaf het tweede leerjaar.
Vanaf Ballet III kunnen dansers naast hun balletles ook Modern en/of Musical volgen.
Vanaf Ballet M1 kunnen dansers naast hun balletles ook Pointes volgen, dit na advies van de balletdocenten.
De lessen Acro is een workshopreeks van 8 lessen en kan gevolgd worden vanaf Ballet II. Acro gericht op dans is een acrobatische bewegingstechniek die toegepast wordt in Moderne en Hedendaagse Dans.


Hier onder kan je alle mogelijkheden per leeftijd of per leeftijdsgroep in het NIVEAUTRAJECT en het VOLWASSENENTRAJECT in Dancelot (dansjaar 2023 - 2024) bekijken. Je kan dit in samenhang met het LESSENROOSTER bekijken en zo je eigen programma samenstellen: