Algemeen
Dancelot is een dansschool die inzet op kwaliteitslessen op hoog niveau en dit in een familiaal kader. Wij dragen waarden van respect en vrijheid voor elke persoonlijkheid, gedachtengoed als eenieders bezit hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze leden eenzelfde houding.
Alle communicatie wordt door Dancelot verspreid via het emailadres waarmee de inschrijving wordt gedaan. Dus alle info, SKY BOX (nieuwsbrief), wijzigingen,… zal op dit emailadres worden verstuurd. Zorg ervoor dat wij steeds over de juiste contactgegevens beschikken. Er kunnen ook meerdere emailadressen bij de inschrijving worden toegevoegd. Pas wijzigingen zo snel mogelijk aan in je persoonlijke account op ledenbeheer.be (zie INSCHRIJVEN).

Lessen en inschrijvingen
Het dansjaar omvat 30 lessen. Deze worden semestrieel verdeeld, zijnde vanaf de start in september tot eind januari (eerste semester) en vanaf februari tot half juni (tweede semester). Er wordt zoveel als mogelijk 15 lessen per semester vooropgesteld. Door feestdagen kan het zijn dat hier kleine wijzigingen in voorkomen (bijvoorbeeld 16 lessen eerste semester en 14 lessen tweede semester). Het tweejaarlijks optreden (Dancelot On Stage) en zijn bijhorende repetities worden ook als les gezien.
Het lessenrooster is steeds onder voorbehoud van wijzigingen. Dancelot heeft eveneens het recht dansdocenten te vervangen indien nodig (bijv. bij ziekte, blessure, zwangerschap…).
Iedereen kan eenmalig een gratis proefles volgen per stijl die men nog niet gevolgd heeft. Na een proefles dient beslist te worden of je de lessen verder wenst te volgen.
Dancelot gaat uit van kwaliteitsvolle lessen aan beperkte groepen. Daarom is het aantal inschrijvingen per les beperkt (i.f.v. de kwaliteit). Mocht een les, waarvoor u zich interesseert, volzet zijn dan kan je steeds op een wachtlijst geplaatst worden of wordt er samen gezocht naar een alternatief.
Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaalde les, kan deze geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.
Er wordt bij ziekte van een docent steeds gekeken voor een vervangingsdocent. Indien dit niet mogelijk is en het aantal lessen niet wordt bereikt, dan wordt er hiervoor een inhaalles voorzien. Hou er rekening mee dat er maximaal één les kan wegvallen in het semester dit door onvoorziene omstandigheden of overmacht (bijv. geen vervanging mogelijk, zware storm, ...). We proberen dit evenwel steeds te vermijden. 
Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijn. Indien na deze termijn een herinnering wordt verstuurd (elektronisch of per brief) zal een administratieve kost van 15 euro in rekening worden gebracht. Indien nadien geen betaling is uitgevoerd, kan de danser de toegang tot de lessen worden geweigerd.
De prijzen worden berekend per gezin waarbij kortingsmogelijkheden zijn opgenomen. Een gezin telt alle leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Half -en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.
Indien door omstandigheden de noodzaak er is om in schijven te betalen, dit kan steeds na overleg. Neem hiervoor contact op met michel@dancelot.be - T 0499 593 177.
De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Annulatie
Indien men voor de start van de lessenreeks een inschrijving annuleert, dan wordt er een administratieve kost in rekening gebracht van 15 euro. Bij de inschrijving voor workshops en kampen gelden andere annuleringsvoorwaarden.
Eens de lessen gestart zijn, worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd indien men zou stoppen met de lessen. Bij een blessure wordt gevraagd de lessen passief mee te volgen. Mocht je echter geblesseerd zijn voor de rest van het dansjaar dan kan na overleg een terugbetaling gebeuren. Na aftrek van de lessen voor annulatie (gevolgd of niet) aan 10 euro/les wordt dan tevens een administratieve kost van 15 euro afgehouden.
Bij onverwachte en tijdelijke sluiting van de dansschool door een beslissing van de overheid (bijv. corona-lockdown) of door elke vorm van overmacht, waardoor de lessen onmogelijk kunnen doorgaan in onze dansstudio’s, worden de te volgen lessen meteen omgezet in live online-lessen dit via ons online platform Dancelot TV. Deze online lessen dienen ter compensatie van de gewone lessen. Het lesgeld wordt dan ook niet terugbetaald. Mocht er door de overheid een beperking opgelegd worden van het aantal dansers in de danszaal, dan zal elke groep in kleinere groepen worden onderverdeeld en wisselen ze elkaar wekelijks af om in de danszaal les te komen volgen waarbij de les dan ook live wordt uitgezonden zodat het andere deel van de groep dit van thuis uit kan meevolgen.
Annulering workshops en kampen: bij annulatie meer dan 1 maand voor aanvang is er een volledige terugbetaling maar wordt een administratieve kost van 15 euro aangerekend. Bij annulatie minder dan een maand en meer dan 14 dagen ervoor is er een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang is er geen terugbetaling.

Gedrag in de lessen en in Dancelot
Toon respect voor de docenten en medewerkers van Dancelot, voor je medeleerlingen, voor andermans persoonlijke spullen én voor alle infrastructuur binnen Dancelot.
De danslessen starten stipt, dus kom steeds wat vroeger zodat je voldoende tijd hebt om je om te kleden en je haar in orde te brengen.
In Dancelot is een heel ruime kleedkamer aanwezig (+ 100m²). Omkleden dient in deze ruimte te gebeuren door alle dansers. Gelieve je persoonlijke spullen daar verzorgd bij elkaar te houden en nadien deze kleedkamer ordelijk achter te laten. Enkel de ouder/begeleider mag de kleedkamer betreden indien de danser hulp nodig heeft bij het aankleden. Gelieve de privacy van de dansers hierin steeds te respecteren. Deze kleedkamer kan niet door (groot)ouders/begeleiders worden gebruikt om hierin te verblijven. 
In Dancelot is tevens een ruime ontmoetingsruimte aanwezig met een speelhoek. Hier mogen (groot)ouders/begeleiders vertoeven indien de danser les volgt. Gelieve steeds alles op te ruimen na gebruik van deze ruimte.
Jonge kinderen worden gevraagd om voor de dansles nog even naar het toilet te gaan.
We verwachten dat alle dansers regelmatig de lessen bijwonen, dit om de technische kwaliteit van onze danslessen hoog te houden. Bij afwezigheid worden we graag verwittigd, dit kan via sms, mail (info@dancelot.be) of rechtstreeks naar de dansdocent van toepassing.
Indien de docent ziek of aanwezig is, dan wordt u zo spoedig mogelijk verwittigd via mail of sms.
Bij blessure is het ook aangewezen om de lessen passief mee te volgen, zodat je de techniek en de choreografie mee kan blijven volgen.
Eten, zoals snoep en kauwgom, zijn ten strengste verboden in de danszalen. Dit geldt ook voor buitenschoeisel. Water is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.
Wanneer dansers zich blesseren tijdens de dansles, dan kunnen verzekeringspapieren verkregen worden in Dancelot zelf. Het volgen van een proefles is op eigen risico.
De docenten zijn gemachtigd elke danser die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.
Het meebrengen van kostbare voorwerpen is op eigen risico. Dancelot is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen.

Kledij en haar
Alle dansers dragen het opgelegde uniform zoals aangegeven op de website. Juwelen worden niet gedragen tijdens de dansles met uitzondering van kleine oorbellen (geen hangertjes).
In de Klassiek Balletles verwachten we dat de dansers een dot in het haar hebben. In de Jazz -en les Musical is dit een hoge staart of is het haar mooi vastgemaakt. Losse haren worden met speldjes of lak vast gestoken. In de dansschool voorzien we zakjes met enkele benodigdheden (zoals haarnetje, speldjes en rekker) voor het maken van een dot. Dansers die niet in orde zijn, kunnen niet toegelaten worden tot de dansles en zullen verplicht worden een zakje aan te schaffen, zodat ze toch volgens de regels in de les aanwezig kunnen zijn. We verwachten dus dat alle dansers een zakje in hun ballettas bewaren met enkele haarbenodigdheden en een eigen borstel (dit omwille van hygiënische redenen).
Tijdens voorstellingen en dansoptredens worden geen juwelen gedragen, geen armbandjes en zijn de nagels niet gelakt.
Balletschoenen die te klein zijn moeten binnen de twee weken worden vervangen, anders kan de toegang tot de danszaal worden ontzegd. In Dancelot kan ook danskledij tweedehands worden verkocht en aangekocht. Neem contact met ons op indien je hiervoor interesse hebt.
Mogen wij vragen om het uniform en de balletschoenen te naamtekenen. Verloren voorwerpen worden bij gehouden. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

Verzekering
Bij inschrijving in Dancelot wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor verzekering. De dansers zijn verzekerd naar gelang de voorwaarden van deze verzekeringspolis. De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen. De danser dient dit zelf te doen, met het formulier dat in Dancelot ter beschikking ligt. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval, operatie of blessure dient een doktersattest voorgelegd te worden dat aantoont dat de danser klaar is om opnieuw te dansen.
Tijdens de dansles en in een tussentijdse pauze is het voor elke danser verboden zonder toelating van de ouders of van de dansdocent om de dansschool te verlaten.

Infrastructuur en Veiligheid
Dansers en bezoekers houden de kleedkamer en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken.
Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen.
Dancelot komt uit op het centrale binnengebied van de oud industriële site van de voormalige borstelfabriek van Delhaize. Het is aangewezen dit centraal gedeelte maximaal te ontlasten van autoverkeer. Parkeren kan rondom de centrale gebouwen. Gelieve niet te parkeren voor de toegangsdeuren van de bedrijven of waar het is aangeduid. Hou hierbij rekening om steeds de circulatie van voertuigen en hulpdiensten mogelijk te houden. Fietsen kunnen rechtstreeks aan de voordeur van Dancelot staan.

Bij inschrijving staat men achter deze algemene voorwaarden en huisreglement en worden deze voor akkoord verklaard.