Hier kan je het lesgeld zien en zelf je eigen pakket samenstellen indien je meerdere lessen wenst te volgen. Het lesgeld zoals aangegeven geldt telkens voor één semester en wordt aan het begin van elk semester betaald.
Dansjaar in twee semesters
Het dansjaar omvat 30 lessen. Deze worden semestrieel verdeeld, zijnde vanaf de start half september tot eind januari (eerste semester) en vanaf februari tot half juni (tweede semester). Er wordt zoveel als mogelijk 15 lessen per semester vooropgesteld. Door feestdagen kan het zijn dat hier kleine wijzigingen in voorkomen (bijvoorbeeld 16 lessen eerste semester en 14 lessen tweede semester). Het tweejaarlijks optreden (Dancelot On Stage) en de bijhorende repetities worden ook als les gezien.
Verplichte les Klassiek Ballet vanaf 6 jaar
In Dancelot is het verplicht om minstens één les Klassiek Ballet te volgen vanaf 6 jaar (vanaf niveau Ballet II), want dit vormt dé basis (zowel naar techniek, houding, voorkomen,...) van waaruit andere dansstijlen zoals Modern of Hedendaags kunnen worden aangevat. 

Verzekering
Elke danser betaalt eenmalig een bedrag van 5 euro bij de start van het dansjaar voor verzekering. Dit bedrag dekt je deelname voor een heel dansjaar (twee semesters).
Korting bij meerdere lessen
Vanaf de tweede les (voor eenzelfde danser) wordt er korting toegepast op het totaalbedrag. Dit geldt echter niet voor het Opleidingstraject en kortere lessenreeksen/workshops (zoals 'Acro').

Gezinskorting
Gezinnen waarvan minimum 2 dansers bij Dancelot lessen volgen, ontvangen elk 5% korting op hun totaalpakket. Deze korting geldt echter niet voor het Opleidingstraject en kortere lessenreeksen/workshops (zoals 'Acro').
Een gezin telt alle leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.
OVERZICHT LESGELD NIVEAUTRAJECT & VOLWASSENENTRAJECT
DANSJAAR 2023 - 2024
INFO LESGELD OPLEIDINGSTRAJECT DANCELOT
Het lesgeld voor het opleidingstraject Talentgroepen Modern en Ballet wordt samengesteld per specifiek pakket en per leeftijdsgroep. Deze pakketprijzen worden individueel doorgegeven aan de geselecteerde dansers.