Hier kan je het lesgeld raadplegen en zelf je eigen pakket samenstellen indien je meerdere lessen wenst te volgen. Het lesgeld zoals aangegeven geldt telkens voor één semester en wordt aan het begin van elk semester betaald.
Dansjaar in twee semesters
Het dansjaar omvat 30 lessen. Deze worden semestrieel verdeeld, zijnde vanaf de start half september tot eind januari (eerste semester) en vanaf februari tot half juni (tweede semester). Er wordt zoveel als mogelijk 15 lessen per semester vooropgesteld. Door feestdagen kan het zijn dat hier kleine wijzigingen in voorkomen. Het tweejaarlijks optreden (Dancelot On Stage) en de bijhorende repetities worden ook als les gezien.

Verplichte les Klassiek Ballet vanaf 6 jaar
In Dancelot is het verplicht om minstens één les Klassiek Ballet te volgen vanaf 6 jaar (vanaf niveau Ballet II), want dit vormt dé basis (zowel naar techniek, houding, voorkomen,...) van waaruit andere dansstijlen zoals Modern of Hedendaags kunnen worden aangevat. Deze verplichting geldt tot en met het derde middelbaar (M3) en voor alle Talentgroepen. Voor het volgen van Musical, Hip Hop, Acro en Pilates 14-24 jaar is er geen verplichting. 

Korting bij meerdere lessen
Vanaf de tweede (en meerdere) les (voor eenzelfde danser) wordt er korting toegepast op het totaalbedrag. Dit geldt echter niet voor het Opleidingstraject (Talentgroepen), hierin is de korting anders berekend.
Gezinskorting
Gezinnen waarvan minimum 2 dansers bij Dancelot lessen volgen, ontvangen elk 5% korting op hun totaalpakket. Deze korting geldt echter niet voor het Opleidingstraject (Talentgroepen) en kortere lessenreeksen/workshops en activiteiten (zoals kampen).
Een gezin telt alle leden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.
Verzekering
Elke danser betaalt eenmalig een bedrag van 5 euro bij de start van het dansjaar voor verzekering. Dit bedrag dekt je deelname voor een heel dansjaar (twee semesters).

Inbegrepen in het lesgeld
Het volgen van dansles, begeleide workout/Pilates/Yoga,... valt onder de BTW regel van 21%. Dit bedrag van 21% BTW is dan ook inbegrepen in het lesgeld en dragen wij over aan vadertje staat. Bekijk zeker ook het huisreglement en de algemene voorwaarden op deze website.

OVERZICHT LESGELD NIVEAUTRAJECT & VOLWASSENENTRAJECT
DANSJAAR 2024 - 2025
LESGELD VOOR LESSEN VAN 1 UUR
Hieronder vinden jullie een overzicht van de lesgelden voor de lessen met duurtijd van 1 uur/week. Dit zijn de lesgelden per semester en er zijn 15 lessen per semester. Naarmate je meerdere lessen per week volgt betaal je minder per extra les.
De lessen die hieronder vallen zijn: Kinderdans, Preklassiek, Ballet I tem Ballet V, Modern II tem Modern V, Pointes, Musical A, Acro, Pilates, Dance Workout, Hiphop, Tap & Dance.
1ste les: 160 euro
2de les: 130 euro
3de les: 115 euro
4de les: 105 euro
Vanaf de 5de les: 95 euro


LESGELD VOOR LESSEN VAN 1 UUR 15 MIN
Hieronder vinden jullie een overzicht van de lesgelden voor de lessen met duurtijd van 1 uur 15 minuten/week. Dit zijn de lesgelden per semester en er zijn 15 lessen per semester. Naarmate je meerdere lessen per week volgt betaal je minder per extra les.
De lessen die hieronder vallen zijn: Ballet VI+M1 tem Ballet M2+M3, Modern VI+M1 tem Modern M2+M3, Ballet (Adults) Intermediate & Advanced, Modern (Adults) Intermediate & Advanced, Musical B.
1ste les: 175 euro per semester
2de les: 145 euro
3de les: 130 euro
4de les: 120 euro
Vanaf de 5de les: 110 euro


LESGELD VOOR LESSEN VAN 2 UUR
Hieronder vinden jullie een overzicht van het lesgeld voor de lessen met duurtijd van 2 uur/week. Dit zijn de lesgelden per semester en er zijn 15 lessen per semester. Naarmate je meerdere lessen per week volgt betaal je minder per extra les.
De lessen die hieronder vallen zijn: Workshop Modern Advanced +14 jaar
1ste les: 260 euro per semester

6-BEURTENKAART
Vanaf dit dansjaar bieden we tevens een 6-beurtenkaart aan voor bepaalde lessen. Deze kaart is enkel geldig binnen 1 dansjaar, dus van september tot juni en is mogelijk op te nemen voor volgende danslessen: Pilates & Dance Workout.
Deze 6-beurtenkaart geeft je aldus de mogelijkheid om op voor jou passende momenten deel te nemen aan Pilates en/of Dance Workout. Deze beurtenkaart kan dus gebruikt worden voor deze beide lessen.
6 beurtenkaart: 90 euro
INFO LESGELD OPLEIDINGSTRAJECT DANCELOT (TALENTGROEPEN)
Het lesgeld voor het opleidingstraject Talentgroepen Modern en Ballet wordt samengesteld per specifiek pakket en per leeftijdsgroep. Deze pakketprijzen worden individueel doorgegeven aan de geselecteerde dansers.