We zetten in op drie pijlers binnen Dancelot, dit in de lessen en de begeleiding die we aanbieden, zodat iedereen daar zijn/haar gading en ritme in kan vinden. Centraal staan steeds evenwichtige lessenreeksen waarbij zowel techniek, lichaamshouding als beleving centraal staan:
1. Niveautraject (breed aanbod aan reguliere lessen)
In dit reguliere lessentraject wordt een breed aanbod aan verschillende lessen en stijlen gegeven en dit gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Binnen dit traject kunnen dansers hun eigen pakket van lessen samenstellen, afhankelijk van hun eigen zin en ambitie om te dansen en bij te leren. 
2. VOLWASSENENtraject (aanbod aan lessen voor volwassenen)
Dansen is en blijft iets voor alle leeftijden en daarom zet Dancelot ook in op een hoogstaand danstraject voor volwassenen. Dit houdt in dat volwassenen, ongeacht hun leeftijd, met of zonder (uitgebreide) bagage of vooropleiding bij ons terecht kunnen. Er wordt gewerkt in verschillende niveaugroepen.
3. Opleidingstraject (talentgroepen)
Dancelot biedt tevens een opleidingstraject aan waarbij dansers een intensief en kwalitatief hoogstaande begeleiding krijgen. Zo hebben we de opleiding voor de Talentgroepen Modern en Ballet. We werken hierin met talentgroepen (tussen 7 en 18 jaar) die enkel toegankelijk zijn voor dansers na een positieve auditie. Deze groepen krijgen een aangepast lessenpakket en kan naar eigen wens verder worden aangevuld met bijkomende lessen uit het niveautraject. Met deze groepen wordt ook deelgenomen aan (inter)nationale concours en danswedstrijden.
Hierna geven we het aanbod weer in Dancelot van alle lessen die gevolgd kunnen worden in zowel het NIVEAUTRAJECT als het VOLWASSENENTRAJECT. Het OPLEIDINGSTRAJECT is een apart geheel en wordt verder uiteengezet onder de sectie 'OPLEIDING'. Vanuit het OPLEIDINGSTRAJECT kunnen evenwel steeds bijkomende lessen gevolgd worden uit het aanbod in het NIVEAUTRAJECT.  
Kinderdans & Preklassiek (vanaf 4 jaar)
In deze lessen laten we kleuters van het 2de en 3de kleuter op een speelse manier kennis maken met dans en ballet. In deze fantasierijke lessen ligt het accent op dansplezier, muzikaliteit, lenigheid, motoriek, lichaamsbesef en expressie. Daarnaast maken we ook reeds kennis met de basisbegrippen en basisbewegingen van Klassiek Ballet.

Klassiek Ballet (vanaf 6 jaar)
De techniek van het Klassiek Ballet vormt een ideale danstechnische basis voor het aanleren van andere dansstijlen. Naast een goeie discipline wordt bij Klassiek Ballet gelet op een correcte lichaamshouding, bewegingscontrole, coördinatie, muzikaliteit, ritme, lenigheid en elegantie. Het eerste jaar combineren we de basisbewegingen van het ballet met een verhaal of de nodige fantasie en doen we ook al eens een oefening aan de ‘barre‘. Vanaf 7 jaar brengen we meer een echte klassiek les, waarbij we starten aan de barre, en daarna in het midden gaan dansen met lange lijnen en grotere sprongen. Stelselmatig bouwen we het niveau verder op naarmate de leeftijd. Klassiek Ballet blijft een rode draad doorheen ons aanbod - en dit is zelfs verplicht tussen 6 en 18 jaar. Dit is immers dé basis van waaruit andere dansstijlen verder kunnen worden beoefend. We bieden dit voor alle leeftijden aan. Er zijn in Dancelot dus ook lessen Klassiek Ballet voor volwassenen én we bieden zelfs een les aan voor (absolute) beginners, dus ook voor diegene die dit altijd al wilden doen maar er nooit aan toe zijn gekomen.
Modern (Moderne Dans & Modern Jazz) (vanaf 7 jaar)
Moderne Dans ontstond in de 20ste eeuw en week sterk af van het traditionele ballet qua techniek, stijl en thematiek. Deze lessen zijn opgebouwd vanuit de jazz-techniek en aangevuld met elementen uit de hedendaagse en moderne dans. Er is aandacht voor bewegingsdynamiek en ruimtegebruik,  'floorwork', afwisseling van spanning-ontspanning, balance-inbalance, spelen met zwaartekracht. Deze lessen zijn zeer technisch en een mooie aansluiting op de lessen Klassiek Ballet. Er wordt gebruik gemaakt van diverse muziekstijlen en er wordt extra aandacht besteed aan de inleving van de dansers bij een muzieknummer. Modern wordt breed aangeboden in Dancelot, zowel in verschillende niveaugroepen en dit voor elke leeftijd. 

Musical (vanaf 7 jaar)
In de lessen Musical wordt vertrokken vanuit een muzisch verhaal of een gekende musical. Dit wordt gedurende enkele lessen uitgewerkt in zowel dans, zang en drama.
Hedendaagse Dans & Improvisatie (vanaf 13 jaar)
De emoties en psychologie van de mens uit de 20ste eeuw werden bepalend voor de Hedendaagse Dans. Dansers en choreografen creëerden vanuit hun sensitiviteit en zelfonderzoek een nieuwe bewegingsstijl die eigen was aan zichzelf. Op deze manier ontstonden verschillende danstechnieken die de naam Hedendaags Dans kregen. Verschillende bewegingspatronen worden gecombineerd tot een dansant geheel, waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek, de eigenheid en het karakter ervan. Eveneens wordt geëxperimenteerd met partnerwerk. Daarnaast is het ook mogelijk om lessen in improvisatie te volgen. In deze les gaan we ons meer verdiepen in de bewegingsmogelijkheden van ons lichaam en gaan we via gerichte opdrachten op zoek naar een eigen bewegingstaal.

Pointes (vanaf 12 jaar)
Op Pointes dansen blijft een droom van vele jonge meisjes. Deze techniek, waarbij we speciale balletschoenen dragen, streeft vooral een lichtheid na en is in feite een verdieping én verruiming van de klassieke ballettechniek. Omdat een juiste geoptimaliseerde ballettechniek heel belangrijk is, kunnen deze lessen pas gevolgd worden vanaf 12 jaar.

Workout, Stretching/Kracht & Pilates (vanaf 10 jaar en volwassenen)
In deze lessen wordt er op kracht en lenigheid gewerkt vanuit het standpunt van de danser.
Pilates is een lichaamsversterkende routine, ze verhoogt de lenigheid door het aansterken van lange, lenige spieren. Het verhoogt de kracht en uithouding in de benen, buikspieren, armen, heupen en de rug. De nadruk ligt vooral bij het corrigeren van de rug-heup houding om stress te verminderen en bij de ademhaling om een goede zuurstoftoevoer naar de spieren te verzekeren. Dankzij Pilates-lessen ontwikkel je een sterke ‘core’, ook wel centrum genoemd, en je verhoogt de coördinatie en het evenwicht.

Acro (vanaf 8 jaar)
Acro gericht op dans is een acrobatische bewegingstechniek die toegepast wordt in Moderne en Hedendaagse Dans. Deze lessen worden gegeven door Zita Demarest die in 2023 haar diploma Acro behaalde. We werken aan meer kracht en 'flow' in onze grondbewegingen en versterken onze sprongkracht, dit met de nodige aandacht voor een juiste techniek en verantwoorde begeleiding. Om deze les te kunnen volgen dien je reeds over een goede basis kracht te beschikken. De lessen Acro is een workshopreeks van 8 lessen en kan gevolgd worden vanaf Ballet II.