BOUW NIEUWE DANSSCHOOL
Onze fantastische voorstellingenreeks 'HOME' (Dancelot On Stage 2023) vertelde het verhaal van een grote zoektocht naar een nieuwe thuisplek. Dit fantastische verhaal waarrond we de voorstellingen hadden gebouwd, had al haar inspiratie gevonden in onze eigen 'grote zoektocht' naar een nieuwe locatie
De site op de Steenkaai is en blijft een fantastische plek, maar we hebben al even nood aan ruimere én aan meer (dans)ruimtes, en dit bij voorkeur gecentraliseerd op één locatie. We gebruiken immers op woensdag en op zaterdag reeds andere sites (naast onze eigen ruimtes in de Steenkaai), maar dit vergt veel organisatie en is niet optimaal.
We zijn immers al zeven jaar zoekende geweest in Brugge naar een geschikt gebouw of een locatie om Dancelot te laten groeien. En dat is geen 'walk in the park' geweest. We hebben immers nood aan grote ruimtes en in het stedelijke weefsel van groot Brugge is dit geen evidentie. Maar... wie zoekt, die vindt. We zijn verheugd dat er iets op onze weg is gekomen - een soort van deus ex machina verscheen ten berde, een heel ruime plek die een kwarteeuw lag te wachten op die gepaste (sportieve/recreatieve) invulling.
Op deze nieuwe locatie zal dan ook dit toekomstproject worden uitgerold.
PROJECT
In Sportpark 'De Watertoren' in Sint-Andries (Koning Leopold III-laan) wordt een terrein van bijna 1 hectare de nieuwe thuisplek in de nabije toekomst voor Dancelot. Dit terrein is gelegen naast het majestueuze kasteeldomein 't Steentje' en nabij de Koninklijke Hockeyclub Brugge. 
Op dit terrein zal een hedendaags gebouw worden opgericht met twee grote danszalen op het gelijkvloers (die ook als één heel grote danszaal kan worden aangewend d.m.v. een mobiele wand) en twee grote danszalen en een kleinere zaal op de eerste verdieping. Het geheel wordt als een grote schuur (The Barn) opgebouwd met ruim 1.000m² vloeroppervlakte op twee niveaus én dit ingebed in de majestueuze parktuin met boomgaard die verder zal worden versterkt naar een weelderige parktuin vanuit de principes van de New Dutch Wave (cfr Piet Oudolf) waarbij weelderigheid en (gestructureerde) wildheid dit parkgeheel zal ondersteunen met bloeisequenties bijna het gehele jaar door.
Deze beelden geven het concept weer van wat we willen realiseren, namelijk een 'moderne zwarte schuur (The Black Barn)' te midden van een wilde parktuin:
Dit concept hebben we vervolgens vertaald in een uitgewerkt plan voor een 'Multifunctioneel Sportgebouw gericht op Dans, Beweging en Lichaamsontwikkeling in een Uitgesproken Groen Kader'. Het gebouw is ontworpen door Compagnie Costume – Tailored Architecture van architecten Bert Masselus en Kristian Blomme.
De architecturale vorm van het bouwvolume vloeit voort uit de aanwezige (historisch gegroeide) landschappelijke elementen en de context van de parktuin: een beeldbepalend hedendaags gebouw op basis van de typologie van een ‘schuur’. De architectuur is rechttoe rechtaan met materiaaltoepassingen in hun zuivere vorm (beton, staal, bitumen, zwart aluminium, gedrengd hout,…), evenwel uitgepuurd en verfijnd qua detaillering. De gevelbekleding loopt door over het zadeldak waardoor een sober en uniform geheel wordt gecreëerd dat zich harmonisch inpast in haar directe omgeving. Ook de compositie van de raampartijen in het bouwvolume benadrukken de connectie met de groene omgeving. Op de kop van het gebouw bevindt zich de ontmoetingsruimte met een terras rondom de aanwezige Zomereik die zich openen naar de parktuin. 
In mei 2023 hebben we vervolgens groen licht hebben gekregen (met een goedgekeurde omgevingsvergunning) én kregen we zelfs bijkomende steun vanuit de Vlaamse Regering (Sport.Vlaanderen) als vanuit de Stad Brugge om dit unieke project te realiseren.
Het spreekt voor zich dat dit een heel forse investering vanuit privé-initiatief is en we doen dit heel bewust vanuit de noodzaak die er is aan moderne infrastructuur gericht op dans, lichaamsbeweging, creatie en persoonlijke ontwikkeling van individuen. We zijn hierin dan ook dankbaar voor de ondersteuning en de hulp die we hierin krijgen. 
VOORTGANG BOUW
september - oktober 2023
Dancelot is samen met architecten, aannemer en ingenieursbureau bezig met de opbouw van de uitvoeringsplannen én een technische 3D omgeving, waar het gebouw aldus (virtueel) wordt opgebouwd en alles op elkaar wordt afgestemd.
We werken samen met
Beeuwsaert Construct die als (enige) aannemer de ruwbouwwerken uitvoert. Beeuwsaert is gespecialiseerd in veredelde industriebouw, en ook in de Brugse omgeving zijn reeds mooie realisaties van hun te zien (o.a. Brouwerij De Halve Maan).
november - december 2023
Op basis van de uitgewerkte 3D omgeving is alles in productie gebracht en is het terrein bouwklaar gemaakt de eerste helft van november. Op 20 november zijn we effectief gestart op het terrein met de eerste graafwerken. De toegangszone is (tijdelijk) breder gemaakt en dag na dag vorderden de graafwerken en de opbouw voor funderingen, nutsvoorzieningen en de vloerplaat.
Op 6 december bracht Sinterklaas 25 betonmolens (trucks) en sindsdien ligt de volledige funderingsvloerplaat er.
beelden boven: situatie zomer 2023   /  situatie medio november 2023
beelden boven: situatie medio december 2023
januari 2024
Op woensdag 17 januari kwamen alle metalen balken toe, reeds enkele vrachtwagens met (prefab) muren en een uit de kluiten gewassen telescopische kraan. Op 18 januari werd gestart met de effectieve montage van de onderdelen. Dagelijks kwamen bijkomende vrachten aangereden met elementen. Dankzij een ijzersterk topteam van de hoofdaannemer, is reeds op maandag 29 januari de montage van de gebouwenstructuur afgerond.
februari 2024
In de eerste helft van februari werden voorbereidingen getroffen en werd een druklaag (stortbeton) aangebracht op de betongewelven (verdiepingslaag). Na uitharden ervan werd er half februari begonnen aan de dakstructuur. De houten spanten werden in de metalen leggers geplaatst, alle openingen (dakvlakvensters) werden exact in het dak voorzien en de dakstructuur met de ruimtes op de eerste verdieping begonnen zich te ontvouwen. De technische ruimte met de uitgesproken torenconstructie (voor luchtaanvoer en afvoer) werd tevens opgetrokken in het gebouw.
maart 2024
In maart werd het dak gedicht met vaste platen en waterdichte bitumen als onderlaag (dampscherm). Hierop zal nog 12cm isolatie komen op het dak en 18cm isolatievlokken aan de binnenzijde. De dakgoten werden aangebracht en opstanden voor de dakvlakvensters werden gerealiseerd. In het gebouw werden de metalen balken en leggers allemaal gecoat met brandwerende verf en opnieuw in het zwart gelakt. Deze zwarte balken zullen een sterke aanwezigheid hebben in het nieuwe gebouw. Intussen zijn de ramen en alle technische installaties klaar en in wacht, dus er zal (nog) veel gebeuren de komende maanden. 
Een volgende timing staat voorop:
april: plaatsen buitenschrijnwerk (ramen) - afwerken dak (isolatie en toplaag) - technieken HVAC/SAN/ELEK & nutsaansluitingen - gevelbekleding en isolatie
mei-juni: vloeren (isolatie en polybeton/chape) - akoestisch plafond gelijkvloers - gevelbekleding afwerking - technieken HVAC/SAN/ELEK afwerking - binnenmuren opbouw - omgevingsaanleg
juli-augustus: interieurafwerking, balletvloeren, mobiele wand