Dag danser en ouder(s),
Na de weelderig warme zomermaanden is het schooljaar intussen begonnen en valt alles wat in de plooi, dus de ideale tijd om hierop aan te sluiten met onze Dancelot SKY BOX met daarin tal van praktische zaken.
De Dancelot SKY BOX is de digitale nieuwsbrief van Dancelot. Deze krijg je normaal gezien eens per maand in je mailbox. Al onze nieuwsbrieven worden elk dansjaar tevens HIER gecentraliseerd - zodat je steeds gemakkelijk alle communicatie opnieuw kan raadplegen. Bij elke SKY BOX zal steeds de link naar de vorige edities te vinden zijn. Vergeet ook niet dat je op onze website steeds terecht kan voor aankondigingen, informatie en praktische zaken.
We hebben er in ieder geval heel veel zin in om opnieuw samen in een danszaal te kunnen staan.
We heten bij deze ook de nieuwe dansers (en ouders) van harte welkom in Dancelot !
VISIE
Dancelot staat voor het ultieme dansplezier en dit in een familiale en warme sfeer. Dit dansplezier staat voorop, dit in evenwichtige balans met de kwalitatieve danslessen op hoog niveau die we aanbieden waarbij we steeds een groei voor ogen houden voor àlle dansers en dit voor àlle leeftijden.
Dancelot is een open danshuis waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij dragen waarden van respect en vrijheid voor elke persoonlijkheid, geaardheid, gedachtengoed en eenieders bezit hoog in het vaandel en we brengen deze waarden ook bij aan onze dansers.
Dancelot zet in op kwalitatieve dansgroepen (en niet op kwantitatieve dansgroepen). Zo werken we steeds bewust in kleine groepen, daar we op deze manier de kwaliteit hoog kunnen houden én individueel elke danser kunnen benaderen in zijn of haar persoonlijke groei. In Dancelot is het bovendien verplicht om minstens één les Klassiek Ballet te volgen vanaf 6 jaar (en dit zolang je het niveautraject blijft volgen), want dit vormt dé basis (zowel naar techniek, houding, voorkomen,...) van waaruit andere dansstijlen zoals Modern Jazz, Musical of Hedendaags kunnen worden aangevat.
Meer weten: zie ‘VISIE’ op onze website.
START DANSJAAR & AGENDA
Ons dansjaar start dit jaar op maandag 19 september 2022 (week 38).
In deze eerste dansweek (week van 19 - 25 september) starten we enkel met de lessen Klassiek Ballet (Kinderdans, Preklassiek, Klassiek I t.e.m. H+, Klassiek Volwassenen) en dus ook met alle lessen uit het opleidingstraject Pre Pro Ballet (incl PBT). We doen dit om geleidelijk het lichaam terug te laten wennen aan de vormbeweging van Ballet.
OPGELET: omwille van een sportevent op zaterdag 24 september is de Xaverianensite (uitzonderlijk) niet beschikbaar voor onze prachtige ballerina's (en ballerino's). Om die reden laten we deze eerste lessen op zaterdag in de Xaverianensite van 24/09 reeds doorgaan op ZATERDAG 17 SEPTEMBER in de Xaverianensite.
Vanaf de week van 26 september sluiten dan alle andere lessen hierbij aan (Modern/Jazz, Musical, Tap, Pilates en Pointes) en dus ook alle lessen voor het opleidingstraject Pre Pro Modern (Dancelot Mini Talent, Jong Talent, Jong Geweld en Dancelot Coda).
Het dansjaar bestaat uit twee semesters van telkens ongeveer 15 lessen. Sommige groepen hebben bijvoorbeeld soms 16 lessen in het eerste semester, en veertien in het tweede (o.w.v. feestdagen). Het eerste semester loopt van maandag 19 september 2022 t.e.m. zondag 29 januari 2023. Het tweede semester loopt van maandag 30 januari 2023 t.e.m. 11 juni 2023.
Indien lessen door omstandigheden niet kunnen doorgaan, dan zoeken we steeds een oplossing om deze lessen in te halen maar er kan bij uitzondering steeds 1 les per dansjaar wegvallen indien deze inhaalmogelijkheid er niet is. Als er een les op een feestdag valt, dan valt die jammer genoeg weg. Tijdens de schoolvakanties is er tevens geen dansles.

We gaan uit van de volgende jaaragenda:
Week 19 SEPTEMBER 2022: start eerste dansweek (KLASSIEK BALLET) – start eerste semester
Week 26 SEPTEMBER 2022: start alle andere lessen (MODERN, JAZZ, HEDENDAAGS, MUSICAL, PILATES, WORKOUT)
MA 31/10/2022 – ZO 6/11/2022: HERFSTVAKANTIE – GEEN LES
VR 11/11/2022 – WAPENSTILSTAND (feestdag) – GEEN LES
MA 19/12/2022 – ZO 25/12/2022 – week voor Kerstvakantie: GEEN LES
MA 26/12/2022 – ZO 8/01/2023 - KERSTVAKANTIE – GEEN LES
MA 30/01/2023 – start tweede semester
MA 20/02/2023 – ZO 26/02/2023 – KROKUSVAKANTIE – GEEN LES
MA 3/04/2023 – ZO 16/04/2023 – PAASVAKANTIE – GEEN LES
VR 14/04 - ZA 15/04 - ZO 16/04 – DANCELOT ON STAGE I (Magdalenazaal Brugge)
VR 28/04 - ZA 29/04 – DANCELOT ON STAGE II (Stadsschouwburg Brugge)
MA 01/05/2023 – Dag van de Arbeid (feestdag) – GEEN LES
DO 18/05 – VR 19/05 – ZA 20/05/2023 – Hemelvaartweekend - GEEN LES
MA 29/05/2023 – Pinkstermaandag (feestdag) – GEEN LES
ZO 11/06/2023 – einde dansjaar
ONTMOETINGS- & INSCHRIJVINGSDAGEN
We voorzien op woensdag 7 september en woensdag 14 september een ontmoetingsmoment voor nieuwe dansers of voor kandidaat dansers. Op deze manier kan je ons, de werking en het gebouw alvast wat beter leren kennen. Deze gaan telkens door van 14u tot 18u in Dancelot. Om dit wat te structureren én om tijd te voorzien doen we dit op afspraak. Graag een seintje aan Charlotte of Michel (zie CONTACT voor de gegevens) en we reserveren een plaatsje!
NIEUW IN ONS AANBOD & TEAM
Dit dansjaar zetten we graag onze koers verder met ons volledige team én dit wordt bovendien versterkt:
Ellen Houck, topdocent en coach, komt het Dancelot-team vervoegen. Dancelot is één van de weinige dansscholen in Vlaanderen die op wekelijkse basis lessen van Ellen zal aanbieden en daar zijn we heel blij mee. Zij zal les geven op dinsdag en donderdag aan zowel de talentgroepen als dansers uit het niveautraject.
Clarisse Minnebo neemt dit jaar de Musical-fakkel over van Ellen Braet en zal les geven op maandag. Met haar bruisende enthousiasme en ruime ervaring binnen de Musicalwereld zal ze de kinderen prikkelen met zang, dans en drama. Een belangrijke aanpassing in ons programma, dit jaar kan je Musical volgen vanaf 7 jaar (geboortejaar 2015 - Klassiek II) i.p.v. 8 jaar (Klassiek III). Je kan steeds de eerste les op proef komen volgen en nadien beslissen of dit iets voor jou is.
Wie Clarisse nog live aan het werk wil zien samen met andere toppers, kan nog naar
‘Big Fish’ gaan kijken, de prachtige musical van KotéKoer. Er zijn nog voorstellingen gepland op 9, 10 en 11 september in de Magdalenazaal in Brugge.

Er is dit jaar een nieuwe groep Jazz II toegevoegd aan het lessenrooster op zaterdag in de Xaverianensite. We merken dat deze les heel erg populair is bij onze jonge dansers en willen op deze manier meer kinderen de mogelijkheid geven deze te volgen. Deze les wordt gegeven door Ona Leupe, aansluitend op de les Klassiek II (Xaverianensite) op zaterdag. Kinderen die deze les wensen te proberen, kunnen dit doen in de week van 26 september.
Zita Demarest zal dit dansjaar 'Tricks & Turns' geven én ook een nieuwe les 'Kids Gym'. Alle info vind je hieronder.
Komend dansjaar is er een nieuwe begingroep ' POINTES A' (vanaf Klassiek VI-VII). Deze groep wordt slechts om de twee jaar hernieuwd. Treedt dus zeker toe als je hier verder in wil groeien.
Naast ons uitgebreid aanbod in reguliere lessen zetten we ook in op een opleidingstraject. Hierin worden dansers in talentgroepen ondergebracht (na selectie) om zo een intenser traject te kunnen volgen. We hadden dit reeds uitgebouwd in Dancelot voor Moderne Dans en sinds vorig jaar rolden we ook een Opleidingstraject ‘Pre Pro Ballet’ uit. Dit is een aanbod aan kwalitatieve balletlessen op hoog niveau en is bestemd voor dansers die zich verder willen verdiepen in Klassiek Ballet. Het 'Pre Pro Ballet' in Dancelot wordt aangestuurd en gegeven door Laurence De Sloovere.
Onze talentgroepen in het Opleidingstraject Pre Pro Modern zijn opgedeeld in vier talentgroepen. Dancelot Mini Talent (8-10jr), Dancelot Jong Talent (10-13jr), Dancelot Jong Geweld (12-14jr) en Dancelot Coda (14-18jr). De begeleiding en sturing hiervan is in handen van Charlotte Vander Zande die samen met Gwen Hamerlynck, Laurence De Sloovere, Laurent Flament, Ellen Houck en Ona Leupe deze dansers zowel trainen en choreo's aanleren. Ook Zita Demarest & nieuwkomer Hannelore Debraekeleer zullen instaan voor bijkomende choreografieën dit jaar in dit traject.
NIEUWE REEKS ‘TRICKS & TURNS’ en ‘KIDS GYM’ MET ZITA
Vanaf nu kan je je inschrijven voor een nieuwe reeks ‘Tricks & Turns’ en ‘Kids Gym’. Het gaat om een compactere lessenreeks van 8 lessen en deze zullen gegeven worden op zondagvoormiddag in oktober en november door Zita Demarest. We pakken het iets anders aan dan vorig jaar, namelijk als ‘private workshop': de duurtijd van de workshop is iets korter maar het aantal dansers per workshop wordt beperkt tot maximum 8 (Tricks & Turns) of 12 (Kids Gym) waardoor we nog meer persoonlijk kunnen werken op tricks, sprongen en grondbewegingen.
De dansers worden uiterlijk 15min voor start van de les verwacht om zichzelf actief in de andere danszaal of de ruimtes boven op te warmen zodat ze meteen opgewarmd de Tricks & Turns-les kunnen starten. We zien dit als een essentieel deel van de les, dus calculeer dit zeker in voor jezelf! We starten met de eerste les op 2 oktober.
Kids Gym
Deze les is een basic les, voor jonge dansers van geboortejaar 2010 t.e.m. 2014, waarin er gewerkt wordt op het opbouwen van basiskracht en lenigheid en waarbij basisbewegingen uit het turnen worden aangebracht zoals handenstand, variaties op radslag,… Heb je nog geen of weinig turn-ervaring en wens je jezelf klaar te stomen voor de grotere tricks? Dan is dit alvast een goede start!
Tricks & Turns
In deze les gaan we dieper in op het aanleren van 'tricks' en de techniciteit van de beweging, zodat we deze nog vlotter en groter kunnen uitvoeren. Zie het als een mix van moderne dans en acrobatie!
Dit is voor dansers
tussen 12 en 18 jaar. We bieden deze les aan in 3 groepen, waarvan 1 groep voor dansers met weinig ervaring en 2 groepen voor dansers met al meer ervaring, een ‘advanced’ niveau. Voor dit 'advanced niveau' krijg je bij het inschrijven het aanbod van één van de lessen. Daarna zullen wij de dansers verdelen over de twee groepen, afgaand op hun niveau, zodat we ze nog gerichter kunnen sturen.

Programma:
9u00-9u45    Tricks & Turns Intermediate (weinig ervaring)
9u45-10u30   Tricks & Turns Advanced (gevorderden)
10u30-11u15    Tricks & Turns Advanced (gevorderden)
11u15-12u15     Kids Gym (8 tot 12 jaar)

LESSENROOSTER & LOCATIE
Het lessenrooster kan je op steeds op onze website raadplegen (en downloaden indien gewenst). De locaties zijn hierop tevens aangeduid.
Dit zijn de locaties waar alle lessen doorgaan:

Dancelot Steenkaai 34 gebouw L & M: hier gaan het merendeel van de lessen door (van maandag tot zondag in de Grote en Kleine Zaal).
Op woensdag: Sport Vlaanderen (BLOSO) – Nijverheidsstraat 112 8310 Brugge. Hier gaan de lessen Pre Pro Ballet door met Laurence van 13u30 tot 19u30. Deze gaan door in de Blauwe Danszaal (eerste verdieping). De laatste les deze dag (Pilates om 20u) met Laurence gaat door in de Oranje Zaal (gelijkvloers) in Sport Vlaanderen.
Op zaterdag: Danszaal Xaverianensite – Xaverianenstraat 2 8200 Brugge. Hier gaan de lessen Klassiek I, II, III van Joke én de lessen Jazz II en Klassiek H+ van Ona door.
Op zaterdag: grote danszaal (Spiegelzaal) KTA – Rijselstraat 7 8200 Brugge voor groepen H+ en Dancelot Coda met Gwen.  
Uitgebreide info over de locaties (met bereikbaarheid en parkeren) vind je op onze website
Op woensdag (Sport Vlaanderen) en op zaterdag (Xaverianensite) zal er naast de dansdocente ook steeds een extra begeleider van Dancelot aanwezig zijn.
ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN & WEETJES
Je het al gezien dat wij werken met Romeinse cijfers en letters om de dansgroepen aan te duiden. Eigenlijk is dit heel eenvoudig. Het Romeinse cijfer staat voor het leerjaar, dus dit duidt dan onmiddellijk de leeftijdsgroep aan. Zo heeft de groep Klassiek II dus dansers die in het tweede leerjaar zitten. M+ staat dan voor 'Middelbaar' en H+ staat dan voor 'Hoger' dus 18+. Het spreekt evenwel voor zich dat dansers die sterker zijn, reeds in een hogere leeftijdsgroep kunnen dansen, dit na goedkeuring door ons team.
Als je toekomt voor de lessen in Dancelot (Steenkaai) kom je binnen via de hoofdingang en ga je naar boven. Dan kom je in de ontmoetingsruimte van Dancelot. Naast deze ontmoetingsruimte bevindt zich de ruime kleedkamer. Ouders van de jongere dansers mogen steeds meekomen naar de kleedkamer. Doel is dat de dansers in de kleedkamer wachten totdat ze worden opgehaald door de dansdocent waarna ze samen naar de danszalen beneden gaan.
Ouders of begeleiders mogen steeds in de ontmoetingsruimte op de eerste verdieping vertoeven. Er is gratis wifi beschikbaar, je kan er een drankje nuttigen, je kan hier werken, boekje lezen, werken aan je nieuwe roman of gewoon lekker keuvelen. Er is ook een speelhoekje voor de allerkleinsten. Gelieve deze wel opnieuw opgeruimd te verlaten bij vertrek. Mogen we eveneens wel met aandrang vragen om in de ontmoetingsruimte te blijven en de privacy van alle dansers in de kleedkamer te respecteren.
We blijven steeds uitgaan van een veilige aanpak met maximale voorzorg, zodat iedereen veilig zijn danspassie kan blijven beoefenen dit ook na die corona-jaren. We werken steeds in professioneel uitgeruste danszalen met een goed ventilatiesysteem. We beschikken over CO²-meters in elke dansstudio waardoor we in staat zijn de luchtkwaliteit optimaal te houden.
De lessen worden dit jaar eens niet live gestreamd, tenzij in enkele uitzonderingen. In de volgende SKY BOX zal je het nieuwe paswoord ontvangen voor onze Dancelot TV, het videoplatform van Dancelot met veel dans- en podiummateriaal.

UNIFORM & PASDAGEN DANCELOT BOUTIQUE
We werken in Dancelot met een vast dansuniform per leeftijdsgroep en dit zowel voor de les Klassiek Ballet als voor de Modern Jazz lessen. We werken hiervoor samen met de kwaliteitszaak Larabesko uit Gent. We hebben in Dancelot onze eigen 'boutique', dus je kan bij ons dit uniform passen én bestellen, dit aan dezelfde prijzen als in de winkel in Gent. 
voor de allerkleinsten (Preklassiek – Kinderdans) hebben we een lichtroze dansmaillot met een vast rokje aan en roze balletschoentjes
voor de leeftijd 6 – 9 jaar (Klassiek I - III) hebben we een fuchsia maillot met vaste rok
vanaf Klassiek IV hebben we een wijnrode maillot met afzonderlijk voile rokje
vanaf M+ heb je de keuze uit de wijnrode maillot of een zwarte maillot met kant met voile rokje
voor Modern/Jazz stellen we een zwarte legging en/of zwart shortje & een zwarte (Dancelot) T-shirt en/of zwarte sport-top voor
voor de jongens is er voor ballet en jazz een zwarte legging met T-shirt (zwart of wit) en zwarte balletschoenen

In Dancelot hebben we ook Dancelot kledij (T-shirt, sweatshirt, hoodie). Meer info vind je HIER
We hebben een eigen stock op voorraad in Dancelot. We voorzien pas- & koopdagen op
woensdag 7/09 van 14u – 18u
zaterdag 10/09 van 13u30 – 17u
woensdag 14/09 van 14u – 18u
zaterdag 17/09 van 15u – 18u
zaterdag 1/10 van 16u – 17u30
zondag 8/10 van 15u – 17u30
We doen dit steeds op afspraak. Dit geeft jou en ons de tijd om bewust en in rust te passen én op deze manier vermijden we lange wachttijden. Graag een seintje aan Charlotte of Michel (zie CONTACT voor de gegevens) en we reserveren een plaatsje!
Niet alleen een uniform is belangrijk voor een danser... maar ook het haar. In de Klassieke Balletles verwachten we dat de dansers een dot in het haar hebben. In de lessen Jazz en Musical is dit een hoge staart of is het haar mooi vastgemaakt. Losse haren worden met speldjes of lak vast gestoken. In de dansschool voorzien we zakjes met enkele benodigdheden (zoals haarnetje, speldjes en rekker) voor het maken van een dot en we hebben zelfs een leuk Dancelot-doosje. Dansers die niet in orde zijn, kunnen niet toegelaten worden tot de dansles en dienen een zakje aan te schaffen, zodat ze toch volgens de regels in de les aanwezig kunnen zijn. We verwachten dus dat alle dansers een eigen zakje in hun ballettas bewaren met enkele haarbenodigdheden en een eigen borstel (dit omwille van hygiënische redenen). Bij de dansers van Kinderdans en Preklassiek vragen we dat het haar mooi is vastgemaakt, een dot is hier nog niet vereist. We hebben een leuk en overzichtelijke filmpje gemaakt over hoe je een staart en een dot maakt. Zelfs de papa’s kunnen dit!
ADMINISTRATIE & BETALEN LESGELD
Dancelot is een Brugse dansschool die werkt onder twee gecombineerde rechtspersoonlijkheden, namelijk Dancelot VZW en Dancelot BV. Dancelot is tevens een erkende socio-culturele vereniging én een erkende sport- en ontspanningsvereniging door de stad Brugge. Hierdoor heb je dus steeds recht op een tegemoetkoming van het lid- en lesgeld bij mutualiteit of andere (bedrijfs)tegemoetkomingen inzake sport en recreatie.
We werken met ledenbeheer.be voor al onze administratie en opvolging van de inschrijvingen. Via onze website (onder ‘INSCHRIJVEN’) kom je op het beveiligd Dancelot-portaal van ledenbeheer.be terecht van waaruit de Dancelot inschrijvingen worden afgehandeld en waar je tevens al je eigen administratie kan beheren. Hier kan je dus steeds je mutualiteitsattest en kostennota downloaden.
Belangrijk is dat je hier een login aanmaakt. Bestaande Dancelot-dansers hebben reeds een eigen account. Indien dit nieuw is voor je, dien je een hoofdaccount aan te maken met login (door vader, moeder of voogd). Binnen dat hoofdaccount kan je dan leden van het gezin toevoegen en deze voor een specifieke cursus (opgedeeld per dansstijlen) of activiteit (kamp) inschrijven. Deze login is persoonlijk en kan (indien gewenst) voor alle dansers in het gezin worden gebruikt. Pas zeker je persoonlijke gegevens hier aan als deze wijzigen. Je kan ook meerdere emailadressen ingeven (bijv. bij co-ouderschap of emailadres van oudere kinderen).
Indien het lesgeld nog niet betaald is, mogen we je vriendelijk verzoeken om dit in orde te brengen voor de start van het dansjaar. Er zijn voor bepaalde groepen ook wachtlijsten – dus gelieve de plaats definitief te bevestigen mits betaling of in het andere geval ons op de hoogte te brengen dat betreffende les niet zal gevolgd worden. Dank hiervoor! Je kan steeds alle info over je inschrijvingen raadplegen op je account op ledenbeheer.be.
Indien je in schijven wenst te betalen, dan kan dit zeker worden voorzien. Neem contact op met Michel (michel@dancelot.be) hiervoor. Nieuwe dansers hebben steeds de mogelijkheid een proefles te volgen alvorens ze het lesgeld dienen te betalen.
DANCELOT ON STAGE 2023
Jawel! Komend dansjaar staan we met zijn allen op het podium voor een spetterende Dancelot On Stage, een volledige voorstelling met alle dansers in Dancelot. We vertrekken terug vanuit een samenhangend verhaal en elke dansgroep zal een onderdeel in dit magische geheel zijn.
Daar we intussen ook wat groter zijn geworden, pakken we het op een andere manier aan. We zullen werken met twee reeksen van voorstellingen met een opsplitsing in leeftijdsgroepen. Op deze manier wordt het voor zowel de danser als de toeschouwer overzichtelijk. De twee voorstellingenreeksen zullen op zichzelf staan, maar zullen ook inhoudelijk en verhaaltechnisch verbonden zijn met elkaar. Dit wil zeggen dat je naar één van de voorstellingen kan komen kijken, maar dat het bekijken van beide voorstellingen een extra bonus zal zijn.
VOORSTELLINGENREEKS 01 : 14 tot 16 APRIL 2023 - MAGDALENAZAAL BRUGGE
voor alle dansers in niveaugroepen M+, H+, Volwassenen & alle Talentgroepen
(vrijhouden vanaf 12/04/2023)

VOORSTELLINGENREEKS 02 : 28 & 29 APRIL 2023 - STADSSCHOUWBURG BRUGGE
voor alle dansers in niveaugroepen Kinderdans, Preklassiek, Klassiek I t.e.m. VI-VII & alle Talentgroepen
(vrijhouden vanaf 26/04/2023).

Noteer dit alvast met een grote stip in jullie agenda!
PODIUM
In dit laatste rubriekje zullen we jullie steeds enkele tips meegeven van voorstellingen of events die wij de moeite vinden om te bekijken:

Jeugd-Sport-Cultuurmarkt Brugge
Op 18 september vindt de tweede editie plaats van de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt samen met Autovrije Zondag. De organisatie van het evenement is een samenwerking tussen Brugge Plus en de diensten Jeugd en Sport van Stad Brugge. Het evenement vindt dit jaar plaats op 't Zand. De Jeugd-Sport-Cultuurmarkt staat garant voor een gezellige mix waar iedereen aan zijn trekken kan komen.
Hier is ook een stand van Dancelot aanwezig én WE TREDEN OP! We geven een WERVELENDE DANCELOT SHOWCASE van een half uur (aaneensluitend) en dit om 13u40 op het grote podium op 't Zand! Als je onder meer de machtige choreo's 'RAVEN' (choreo Laurent Flament) en 'SAUVAGE' (choreo Charlotte Vander Zande) (nog eens) wil zien... dit is je kans! Allen daarheen!

Musical 'Big Fish' - KotéKoer
Uniek Musicalgezelschap uit Brugge dat heel professionele producties brengt. Niet alleen Clarisse Minnebo, onze Musicaldocente speelt hierin mee, maar tevens andere dansers werken hier voor en achter de schermen mee. Voor de fans van de iQueen... jawel Eline Lauwereins staat ook in deze productie. Wie Clarisse en andere toppers nog live aan het werk wil zien, kan nog naar ‘Big Fish’ gaan kijken, de prachtige musical van KotéKoer. Er zijn nog voorstellingen gepland op 9, 10 en 11 september in de Magdalenazaal in Brugge. Meer dan de moeite!

We kijken er alvast naar uit jullie binnenkort te zien en samen te dansen! 

vriendelijke groeten,
Charlotte Vander Zande en het Dancelot-Team