Dag danser en ouder(s),
Augustus nadert zijn einde, dus meer dan tijd voor onze eerste Dancelot Sky Box van dit nieuwe dansjaar met daarin tal van praktische zaken. We hebben er in ieder geval heel veel zin in om opnieuw samen in een danszaal te kunnen staan!
We heten bij deze ook de nieuwe dansers (en ouders) van harte welkom in Dancelot!
START DANSJAAR & AGENDA
Ons dansjaar start dit jaar op 13 september 2021.
In deze eerste dansweek (week van 13 – 19 september) starten we enkel met de lessen Klassiek Ballet (Kinderdans, Preklassiek, Klassiek I t.e.m. H+, Klassiek Volwassenen, Pointes A & B) en dus ook met alle lessen uit het opleidingstraject Pre Pro Ballet (inclusief Repertoire en Pointes). We doen dit om geleidelijk het lichaam terug te laten wennen aan de vormbeweging van Ballet.
Vanaf de week van 20 september sluiten dan alle andere lessen hierbij aan (Modern/Jazz, Hedendaags, Musical, Tap, Pilates, Workout) en dus ook alle lessen voor het opleidingstraject Pre Pro Modern (Dancelot Mini Talent, Jong Talent, Jong Geweld en Dancelot Coda).
De lessen Tricks & Turns met Zita Demarest starten op 3 oktober. Dit is een afzonderlijke lessenreeks van 8 sessies en duurt t.e.m. 28 november.
In Dancelot hebben we twee semesters van telkens ongeveer 15 lessen. Het eerste semester loopt van 13 september 2021 t.e.m. 30 januari 2022. Het tweede semester loopt van 31 januari 2022 t.e.m. 12 juni 2022. Indien lessen door omstandigheden niet kunnen doorgaan, dan zoeken we steeds een oplossing om deze lessen in te halen maar er kan in uitzondering steeds 1 les per dansjaar wegvallen indien deze mogelijkheid er niet is.
We gaan uit van de volgende jaaragenda:
Week 13 SEPTEMBER 2021: start eerste dansweek (KLASSIEK BALLET) – start eerste semester
Week 20 SEPTEMBER 2021: start alle andere lessen (MODERN, JAZZ, HEDENDAAGS, MUSICAL, TAP, PILATES, WORKOUT)
MA 1/11/2021 – ZO 7/11/2021: HERFSTVAKANTIE – GEEN LES
DO 11/11/2021 – WAPENSTILSTAND (feestdag) – GEEN LES
MA 20/12/2021 – ZO 26/12/2021 – week voor Kerstvakantie: GEEN LES
MA 27/12/2021 – ZO 9/01/2022 - KERSTVAKANTIE – GEEN LES
MA 31/01/2022 – start tweede semester
MA 28/02/2022 – ZO 6/03/2022 – KROKUSVAKANTIE – GEEN LES
MA 4/04/2022 – ZO 17/04/2022 – PAASVAKANTIE – GEEN LES
MA 18/04/2022 – Paasmaandag (feestdag) – GEEN LES
DO 26/05 – VR 27/05 – ZA 28/05/2022 – Hemelvaartweekend - GEEN LES
MA 6/06/2022 – Pinkstermaandag (feestdag) – GEEN LES
ZO 12/06/2022 – einde dansjaar
ONTMOETING- & INSCHRIJVINGSDAGEN
We voorzien op woensdag 1 september en woensdag 8 september een ontmoetingsmoment voor nieuwe dansers of voor kandidaat dansers. Op deze manier kan je ons, de werking en het gebouw alvast wat beter leren kennen. Deze gaan telkens door van 14u tot 17u in Dancelot. Om dit wat te structureren en omwille van corona doen we dit op afspraak. Graag een seintje aan Charlotte of Michel (zie CONTACT voor de gegevens) en we reserveren een plaatsje!
NIEUW IN ONS AANBOD & TEAM
Gedurende de intense corona-tijden hebben we resoluut voor ons #TOPTEAM gekozen en hebben we gezorgd voor continuïteit. Dat maakt dat wij niet alleen onze koers verder kunnen zetten met ons volledige team maar dat we deze verder kunnen versterken:
Laurent Flament komt het Dancelot-team vervoegen! Dancelot is de één van de weinige dansscholen in Vlaanderen die op wekelijkse basis lessen van Laurent zal aanbieden en daar zijn we heel blij mee. Laurent zal op vrijdag twee lessen Techniek Modern geven aan onze talentgroepen Pre Pro Modern (Dancelot Jong Geweld en Dancelot Coda) en aansluitend geeft hij lessen Modern Jazz voor groepen H+ (dansers vanaf 18 jaar). De lessen van Laurent passen evenwel in de Dancelot filosofie, dus ook voor deze Jazz lessen is een les Klassiek Ballet verplicht.
Naast ons uitgebreid aanbod in reguliere lessen zetten we ook in op een opleidingstraject. Hierin worden dansers in talentgroepen ondergebracht (na selectie) om zo een intenser traject te kunnen volgen. We hadden dit reeds uitgebouwd in Dancelot voor Moderne Dans en vanaf september rollen we ook een Opleidingstraject ‘Pre Pro Ballet’ uit. Dit is een aanbod aan kwalitatieve balletlessen op hoog niveau en is bestemd voor dansers die zich verder willen verdiepen in Klassiek Ballet. Het Pre Pro Ballet segment in Dancelot zal aangestuurd en gegeven worden door onze geweldige Laurence De Sloovere. Laurence is gespecialiseerd in het geven van balletlessen aan hoger opgeleide dansers en ze geeft ook les aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen.
Onze talentgroepen in het Opleidingstraject 'Pre Pro Modern' worden vanaf september op gedeeld in vier talentgroepen. Dancelot Mini Talent (7-9jr), Dancelot Jong Talent (10-12jr), Dancelot Jong Geweld (12-14jr) en Dancelot Coda (14-18jr). De intense begeleiding hiervan zal gebeuren door Charlotte Vander Zande, Gwen Hamerlynck, Laurence De Sloovere, Laurent Flament, Marloes Decloedt en Ona Leupe. Ook Zita Demarest & Elise Matthys zullen instaan voor bijkomende choreografieën.
Marloes Decloedt geeft vanaf dit jaar ook een les Hedendaags Volwassenen in Dancelot en dit op maandag.
Er is recent een nieuwe groep Klassiek I toegevoegd aan het lessenrooster daar de andere groepen reeds volzet zijn. Deze les wordt gegeven door Joke D’Hondt op zaterdag (Xaverianensite).
Neem zeker eens een kijkje naar ons TEAM op de website om deze (nog) beter te leren kennen.
INFOMOMENT PRE PRO BALLET
In opstart van het nieuwe opleidingstraject Pre Pro Ballet voorzien we een infomoment voor alle dansers en ouder(s) die zijn toegelaten na positieve evaluatie. Doel is om info te geven over inhoud en aanpak van deze lessenreeksen en hoe de danser zich zal ontwikkelen. Dit infomoment gaat door op zaterdag 11/09 van 10u tot 11u30 in Dancelot. We voorzien eerst een infomoment en aansluitend is er een toonmoment van reeds begeleide balletdansers door Laurence. Omwille van corona-veiligheid vragen we evenwel om slechts met één ouder langs te komen, samen met de danser. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk. Stuur een mailtje naar info@dancelot.be.
LESSENROOSTER & LOCATIE
Het lessenrooster is aangepast voor wat betreft de uren op donderdag en zaterdag. Het definitieve lessenrooster kan je op de website raadplegen (en downloaden indien gewenst). De locaties zijn hierop tevens aangeduid.
Vanaf september nemen we een derde danszaal in gebruik op woensdag en een derde en vierde op zaterdag. In afwachting van een nieuwe locatie voor Dancelot waarbij we alles kunnen centraliseren, moeten we het voorlopig op deze manier doen, dus met enkele andere locaties op woensdag en zaterdag. Onze excuses alvast voor de iets latere communicatie hieromtrent, we kregen immers maar bevestiging hiervan medio augustus. Dit zijn de locaties:

Dancelot Steenkaai 34 gebouw L & M: hier gaan het merendeel van de lessen door (van maandag tot zondag in Grote en Kleine Zaal).
Op woensdag: Sport Vlaanderen (BLOSO) – Nijverheidsstraat 112 8310 Brugge. Hier gaan de lessen Pre Pro Ballet door met Laurence van 13u30 tot 19u30. Deze gaan door in de oranje danszaal (gelijkvloers). Opgelet: de laatste les deze dag (Pilates om 20u) met Laurence gaat door in Dancelot.
Op zaterdag: Danszaal Xaverianensite – Xaverianenstraat 2 8200 Brugge. Hier gaan de lessen Klassiek I, II, III en IV-V van Joke en Klassiek H+ van Ona door.
Op zaterdag: grote danszaal (Spiegelzaal) KTA – Rijselstraat 7 8200 Brugge voor groepen H+ en Dancelot Coda met Gwen.  
Er zal nog uitgebreider info op onze website komen (m.b.t. bereikbaarheid en parkeren). Op woensdag (Sport Vlaanderen) en op zaterdag (Xaverianensite) zal er naast de dansdocente ook steeds een extra begeleider van Dancelot aanwezig zijn.
AANPAK IN (POST)CORONA-TIJDEN
In de tweede week van september geven we jullie de definitieve corona-maatregelen mee volgens de dan geldende richtlijnen. Op heden kunnen we in ieder geval al uitgaan van een normale werking.
We gaan steeds uit van een veilige aanpak met maximale voorzorg, zodat iedereen veilig zijn danspassie kan blijven beoefenen We gaan alvast uit van de volgende principes:
We werken steeds in professioneel uitgeruste danszalen met een goed ventilatiesysteem. In Dancelot is een professioneel ventilatiesysteem in alle zalen aanwezig en beschikken we sinds eind 2020 over CO²-meters in elke dansstudio in Dancelot waardoor we in staat zijn de luchtkwaliteit optimaal te monitoren.
De grote kleedkamer in Dancelot kan opnieuw worden gebruikt. We behouden wel het principe dat na toekomen en omkleden, alle spullen in een tas naar beneden worden meegenomen om deze in de kast in de danszaal te plaatsen.
We gaan nog uit van het principe dat enkel de dansers toegang kunnen nemen tot de gebouwen in Dancelot. Enkel voor de allerkleinsten kan (bij voorkeur één) ouder de gebouwen betreden om het kind mee te begeleiden naar de kleedkamer bij het toekomen.
UNIFORM & PASDAGEN DANCELOT BOUTIQUE
Na een overgangsjaar met ons nieuwe dansuniform, verlangen we dat iedereen vanaf dit jaar in uniform in de dansles staat. We werken hiervoor samen met de kwaliteitszaak Larabesko en beschikken over een mooi aanbod aan kwaliteitsvolle outfits:
voor de allerkleinsten (Preklassiek – Kinderdans) hebben we een lichtroze dansmaillot met een vast rokje aan.
voor de leeftijd 6 – 9 jaar (Klassiek I - III) hebben we een fuchsia maillot met vaste rokje.
vanaf Klassiek IV hebben we een wijnrode maillot met voile rokje.
vanaf M+  heb je de keuze uit de wijnrode maillot of een zwarte maillot met kant met voile rokje.
voor Modern/Jazz stellen we een zwarte legging en zwarte (Dancelot) T-shirt voor of een zwarte sport-top.
In Dancelot hebben we ook
Dancelot kledij (T-shirt, sweatshirt, hoodie). Meer info vind je HIER

We hebben een eigen stock op voorraad in Dancelot. We voorzien pas- & koopdagen op
zaterdag 28/08 van 9u30 – 17u
zaterdag 11/09 van 9u30 – 13u
zaterdag 18/09 van 15u – 17u30
zaterdag 25/09 van 15u – 17u30
zondag 2/10 van 15u – 17u30
We doen dit nog steeds op afspraak – niet alleen omwille van corona maar dit geeft jou en ons de tijd om bewust en in rust te passen én op deze manier vermijden we lange wachttijden. Graag een seintje aan Charlotte of Michel (zie CONTACT voor de gegevens) en we reserveren een plaatsje!
Niet alleen een uniform is belangrijk voor een danser... maar ook het haar. In de Klassieke Balletles verwachten we dat de dansers een dot in het haar hebben. In de lessen Jazz en Musical is dit een hoge staart of is het haar mooi vastgemaakt. Losse haren worden met speldjes of lak vast gestoken. In de dansschool voorzien we zakjes met enkele benodigdheden (zoals haarnetje, speldjes en rekker) voor het maken van een dot en we hebben zelfs een leuk Dancelot-doosje. Dansers die niet in orde zijn, kunnen niet toegelaten worden tot de dansles en dienen een zakje aan te schaffen, zodat ze toch volgens de regels in de les aanwezig kunnen zijn. We verwachten dus dat alle dansers een eigen zakje in hun ballettas bewaren met enkele haarbenodigdheden en een eigen borstel (dit omwille van hygiënische redenen). Bij de dansers van Kinderdans en Preklassiek vragen we dat het haar mooi is vastgemaakt, een dot is hier nog niet vereist. We hebben een leuk en overzichtelijke filmpje gemaakt over hoe je een staart en een dot maakt. Zelfs de papa’s kunnen dit!
BETALEN LESGELD
Indien het lesgeld nog niet betaald is, mogen we je vriendelijk verzoeken om dit in orde te brengen voor de start van het dansjaar. Er zijn voor bepaalde groepen ook wachtlijsten – dus gelieve de plaats definitief te bevestigen mits betaling of in het andere geval ons op de hoogte te brengen dat betreffende les niet zal gevolgd worden. Dank hiervoor! Je kan steeds alle info over je inschrijvingen raadplegen op je account op ledenbeheer.be. Via onze website via INSCHRIJVEN kom je in de Dancelot-sectie van Ledenbeheer terecht. Op je account kan je bovendien ook een kostennota en mutualiteitsattest downloaden.
Indien je in schijven wenst te betalen, dan kan dit zeker worden voorzien. Neem contact op met Michel (michel@dancelot.be) hiervoor. Nieuwe dansers hebben steeds de mogelijkheid een proefles te volgen alvorens ze het lesgeld dienen te betalen.
DANCELOT ON STAGE
In tegenstelling tot eerdere communicatie in het voorjaar hebben we de beslissing genomen om komend dansjaar GEEN grote Dancelot On Stage te plannen waarbij we met zijn allen op het podium staan. We merken dat er bij de dansers +13 jaar een grote nood is om terug continu in de danszaal te dansen (en te trainen). Na anderhalf jaar corona lijkt het voor ons de beste optie om maximaal in te zetten op dansen en trainen op techniek en daarin vooruitgang te boeken.
We voorzien dit jaar wel een – bij voorkeur – uitgebreid wedstrijdtraject voor onze talentgroepen en hieraan gekoppeld een Dancelot Prelude (toonvoorstelling wedstrijdchoreo’s) of een Dancelot Etude (wedstrijdchoreo’s met andere stukken). Daarnaast zijn er nog tal van podiumopties om verschillende groepen te laten schitteren (Cultuurmarkt, Spotlight,…).
En we hebben eind juni een uitgebreide Dancelot On Stage kunnen verwezenlijken, weliswaar in een corona-format. Onze wondermooie dansfilm ‘Fabriek Magique’ heeft heel veel harten geraakt. De reacties waren (en zijn) overweldigend! De film kan nog steeds aangekocht worden, indien je hiervoor interesse zou hebben. Alle info vind je HIER.

We kijken er alvast naar uit jullie binnenkort te zien en samen te dansen! 
vriendelijke groeten,
Charlotte Vander Zande en het Dancelot-Team