Visie

In de eerste plaats wil Dancelot een platform bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen, waarin ze de taal van 'de dans' en de mogelijkheden van het lichaam optimaal kunnen exploreren, en dit in een veilige en vertrouwde omgeving. Wij geloven in een degelijke opleiding waarbij kwaliteit en artistieke ontplooiing van elke danser centraal staat.

Onze doelstelling is dat de kinderen zichzelf leren kennen en zich bewust worden van hun lichamelijke mogelijkheden die de beweging ons biedt. Dat ze zich bewust worden dat dans niet enkel om ‘beweging’ gaat, maar om inleving, vertrouwen, en het opbouwen van zelfzekerheid. Via dans leren we op een andere manier communiceren, in onszelf, met elkaar en de buitenwereld.

Tweejaarlijks organiseren we 'Dancelot on stage'. Dit is een avondvullende voorstelling in de Stadsschouwburg van Brugge, waarbij alle dansers ten volle kunnen genieten van een absolute danservaring in een uniek decor. Dit is de uitgelezen kans voor de dansers om podiumervaring op te doen. Op een podium leren ze omgaan met positieve spanning, zelfzekerheid, optimale beleving en ‘groeien’, en dit in een kader die hun vertrouwd is.

Sinds 2013 starten we met een nieuw concept, waarbij er een avondvullende voorstelling wordt gecreëerd door de oudste dansers. Deze dansers hebben reeds meerdere jaren danservaring, en krijgen zo de mogelijkheid om van dichtbij mee te maken hoe een danscreatie tot uiting komt op hoog niveau. Dansers die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen op professioneel niveau kunnen dit in de Cie-It, het hedendaagse dansgezelschap van Charlotte Vander Zande, of in de Cie Bailili, de hedendaagse compagnie voor jongeren. In deze compagnies leren de dansers op een dieper niveau hun bewegingskwaliteit en inleving versterken, en nemen zij deel aan wedstrijden en voorstellingen in binnen -en buitenland.