Lessen

 • Kinderdans (4 jaar)
  Deze lessen worden gebaseerd op de psychomotorische en fysieke doelstellingen van de kleuterontwikkeling en leggen de nadruk op muzikaliteit, beleving, houding, expressie en fantasie. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de belevingswereld van het kind.
 • Préklassiek (5 jaar)
  In deze lessen worden de basistechnieken van klassiek ballet aangebracht. Daarnaast wordt er genoeg ruimte gelaten voor het creatieve, het expressieve, het dansante en blijft de fantasie van de kinderen geprikkeld.
 • Klassiek ballet (vanaf 6 jaar)
  Klassiek ballet is een discipline waarbij 'placement' centraal staat. Tevens vormt deze dansvorm de basis voor het aanleren van nieuwe danstechnieken. Klassiek ballet is essentieel voor iedereen die zich op een hoger niveau wil ontplooien in de danswereld als danser of als docent. In de lessen wordt bewust gewerkt aan lenigheid, vormspanning en aan een juiste lichaamshouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de artistieke ontplooiing van de danser, waardoor een natuurlijke présence van de techniek wordt ontwikkeld.
 • Modern Jazz en hedendaagse dans
  Vanaf de leeftijd van 7 jaar krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich, naast de lessen klassiek ballet, ook te ontwikkelen in een andere danstechniek. Deze lessen zijn opgebouwd vanuit de jazz- techniek, en aangevuld met elementen uit de hedendaagse en moderne dans. Er is aandacht voor grondwerk, alledaagse bewegingen, natuurlijkheid, explosiviteit,... De modern/hedendaagse dansles wordt dus ook geïnspireerd door de diverse inzichten die ontwikkeld zijn door vooraanstaande choreografen in de 20e en 21e eeuw zoals Anne Teresa De Keersmaeker, Pina Bausch, Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui, William Forsythe... . Verschillende bewegingspatronen worden gecombineerd tot een dansant geheel, waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek, de eigenheid en het karakter ervan. Eveneens wordt geëxperimenteerd met improvisatie en partnerwerk.
 • Musical en Tapdance
  In de lessen musical wordt vertrokken vanuit een thema of verhaal, dat gedurende enkele lessen wordt uitgewerkt in zowel dans en zang. Het kind leert beide componenten aan elkaar te koppelen en zo creëren ze een belevingsmoment waarbij zang en dans een eenheid gaan vormen. Ze ontdekken een nieuwe danskwaliteit, een nieuwe uitstraling, en krijgen de mogelijkheid om al dansend en zingend open te bloeien. De cursus musical wordt uitgebreid met een gedeelte tapdance. De ontspannen snelheid, het staccato van de voeten vermengd met verrassende accenten is magisch en brengt vervoering.
 • Modern Jazz volwassenen
  In deze cursus wordt vanuit de Modern Jazz en de hedendaagse techniek gewerkt. Centraal staat een evenwichtige lessenreeks waarbij zowel techniek als lichaamshouding centraal staan. Het dansplezier en sociaal gebeuren komen ook zeker aan bod. Deze cursus heeft als doelpubliek: ouders, jonge volwassenen, zonder of met danservaring, die al bewegend door het leven willen gaan.
 • Tapdance volwassenen
  Tapdance is levensvreugde in beweging. De impact van tapdance is ogenblikkelijk. De ontspannen snelheid, het staccato van de voeten vermengd met verrassende accenten is magisch en brengt vervoering. Tapdance is een populaire kunst in de goede zin van het woord: met de voeten stampen om muziek te accentueren is een natuurlijke beweging.
 • Pointes
  Pointes blijven een constante in het klassiek balletbeeld. Deze techniek streeft vooral lichtheid, een onttrekken aan de zwaartekracht na en is in feite een verdieping én verruiming van de klassieke ballettechniek. Omdat een juiste geoptimaliseerde ballettechniek heel belangrijk is, kunnen deze lessen pas gevolgd worden vanaf 12 jaar.
 • Cie-IT en Cie Bailili
  Deze compagnies worden als extra stimulans gezien voor dansers die hun danskwaliteiten verder willen exploreren. Door ze de mogelijkheid te bieden om aan verscheidene optredens deel te nemen, ontplooien ze een eigen en artistieke danspersoonlijkheid. Om tot deze compagnies toe te treden dienen de dansers een auditie te doorstaan en wekelijks de lessen klassiek en jazz te volgen.