Stay Close

Het enige geluid in de kamer is de spanning van mijn onmacht, het ontkennen van mijn liefde wordt ademloos als ik jou niet de plaats geven kan die je toebehoort.. Ik had je zo lief, toen de lente langs me gleed en ik, ontdaan van alle pijn niet bang was de man te zijn waarmee je in het leven beet… Stay Close.. over liefhebben, loslaten en dicht bij jezelf blijven.

Charlotte Vander Zande
Ellen braet, Lies Anseeuw, Ruth Trioen, Valerie Sevenhant, Nikos Verschore, Hannes Verschore, Michel Deveen, Charlotte Vander Zande
Shubert, aphex Twin, Anelo Badalamenti
Kristof Van Eekelen
Annemie Braet